மாதக் கார்த்திகை

  
உபயம் செய்வோர் பட்டியல்
             
 பங்குனி      27-03-2012                திரு . சே .மு.ச           9524463826
   சித்திரை  23-04- 2012               நெ.ச.ராம தேனூர்    9942317661
   வைகாசி    20-05-2012             முப. சொ                      9443305523
     ஆனி      17-06-2012                 சுப .முப. மங்கள ஆச்சி 9952851821
    ஆனி        14-07-- 2012             மு. திரு.                          9894475836
  ஆவணி         7-09- 2012            மு. பழ .விஜயா
  புரட்டாசி       4-10- 2012            திரு.சுப . பொ              9841744186
    ஐப்பசி            31-10- 2012        மு.முப                         9952071517
    மார்கழி         25-12  2012        மு சி ரா ம                  9962511839
   மாசி                Feb- 2013            ரா ம. சு ப . ரா ம       9442914821 மஸ்க்கட்
     பங்குனி      Mar-2013             சு திரு சௌந்தரம் ஆச்சி
    சித்திரை         april 2013          சு. ரா ம. சுப. IB              9789960918
      வைகாசி   May 2013               ப ழ . சு. பழ.                   9488463370

 
குறிப்பு : 2013 காலண்டர் வந்தபின், அந்த வருடத்தில் சரியான தேதிகள் குறிப்பிடப்படும் .

புதிதாக  சேர்ந்து கொள்ள விருப்பமுள்ளவர்கள் எழுத்து மூலம் விண்ணப்பித்தால் இந்த பட்டியலில் பெயர் சேர்த்துக்கொள்ளபடும்
உங்கள் தொடர்புக்கு கோவில் சம்பந்தமான தொலைபேசி எண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது :

காரியக்காரர் 04577245480
அர்ச்சகர் சக்தி 9790631358
சுயம்பாகம் சிவா 9940815163
பண்டாரம் சேது 9677880241